Īstenots LEADER projekts “Uzņēmuma izveide "Glempings "VELO Latgale" un tūrisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana”

Izveidoti:

  • informatīvie materiāli par aktīvās atpūtas iespējām skatīt seit 
  • iegādāti 8 velosipēdi ar aprīkojumu
  • uzstādīti, aprīkoti glempinga kupols Niedres un kupols Ūdensroze 
  • video par kupoliem un glempingu kopumā skatīt seit
  • foto skatīt seitPirkumu grozs