Īstenots LEADER projekts “Uzņēmuma izveide "Glempings "VELO Latgale" un tūrisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana”

Izveidoti:

  • informatīvie materiāli par aktīvās atpūtas iespējām skatīt seit 
  • iegādāti 8 velosipēdi ar aprīkojumu
  • uzstādīti, aprīkoti glempinga kupols Niedres un kupols Ūdensroze 
  • video par kupoliem un glempingu kopumā skatīt seit
  • foto skatīt seit


31.08.2022.  

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ/TIRGUS IZPĒTĒ

Saimnieciskās darbības veicējs Inga Leikuma aicina iesniegt savu piedāvājumu prognozējamajam līgumam par vissezonas namiņam piegādi līdz 2022.gada 31. decembrim.

Ar specifikāciju un nosacījumiem iepazīties : skatīt šeit